Wyszukiwarka
Masz pytanie?
banner

REGULAMIN warsztatów

REGULAMIN warsztatów prowadzonych przez Pracownię Rękodzieła Niespodzianki

 

 1. Organizatorem warsztatów kreatywnych jest firma Pracownia Niespodzianki Elżbieta Kurek 
 2. Warsztaty odbywają się w Galerii NIESPODZIANKA  Wejherowo ul. Klasztorna 10/12
 3. Uczestnictwo w szkoleniu można zadeklarować poprzez  e-mail  niespodzianki@op.pl lub telefonicznie 608 456 469 podając dane kontaktowe: numer telefonu, email, imię i nazwisko. Informacje te są potrzebne do potwierdzenia lub odwołania uczestnictwa w warsztacie.
 4. Uczestnik warsztatów ma obowiązek wniesienia opłaty rezerwacyjnej - zadatku w wysokości określonej w opisie warsztatów na konto firmy  Pracowni Niespodzianki w terminie do 3 dni po dokonaniu zgłoszenia 03 1050 1764 1000 0091 3036 0614 ING Bank Śląski z informacją o temacie zajęć  
 5. Wyjątek stanowią zapisy w terminie krótszym niż 3 dni przed warsztatami. Wymagane jest telefoniczne potwierdzenie 608 456 469 , (10:00-17:00)  i możliwe jest rozliczenie w gotówce po lub przed zajęciami.
 6. W razie rezygnacji ze szkolenia zaliczka zostanie przeniesiona na inny wybrany termin zajęć pod warunkiem, że: - zajęcia zostały odwołane przez organizatora lub  uczestnik zgłosił odwołanie uczestnictwa osobiście lub telefonicznie  608 456 469 (11:00-18:00)  najpóźniej na 2 dni terminem zajęć.
 7. We wszystkich pozostałych przypadkach zadatek jest bezzwrotny (pokrywa część kosztów zakupu materiałów do szkoleń i kosztów organizacyjnych).
 8. Pozostałą część należności można wpłacić gotówką bezpośrednio na warsztatach.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia  lub odwołania terminów warsztatów bez podania przyczyny.
 10. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  W cenie warsztatu uczestnik otrzymuje wszystkie niezbędne materiały do wykonania pracy
 11. Rabaty lojalnościowe nawet do 10% na warsztaty.

 

Prawa autorskie i ochrona danych osobowych.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia dokumentacji warsztatowej  z przebiegu zajęć w postaci zdjęć
    i filmów lub innych nośników multimedialnych.
2. W trakcie spotkań obowiązuje zakaz używania przez uczestników aparatów fotograficznych, telefonicznych 
    oraz wszelkich przedmiotów bez zgody organizatora.
3. Używanie  i kopiowanie tekstów, materiałów instruktażowych, zdjęć, bez zgody organizatora warsztatów,
   jest surowo zabronione - podlega karze przewidzianej w Kodeksie karnym na mocy ustawy o Prawie Autorskim
   i Prawach Pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170).
4. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  przez Pracownię "Niespodzianki"
5. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przetwarzanie i umieszczanie zdjęć, filmów z warsztatów w których uczestniczył na potrzeby marketingowe i promocyjne Pracowni Niespodzianki.

 

        

 

 

Facebook